Blog

Isı Transfer Yağları

20.11.2019

Özellikleri

 

IsI transfer (termal) yağları, termal stabilitesi yüksek, 300-350°C aralığında atmosfer basıncında buharlaşmadan, kapalı ısı transfer sistemlerinde kullanılmak üzere üretilmiş yağlardır.

Termal yağlar iki tip bozulmaya maruz kalırlar:

* Hidrokarbon moleküllerinin karbon zincirlerinin parçalanması ile oluşan bozunma (termal kraking).

* Yüksek sıcaklıklarda havanın oksijeni ile birleşmesi (oksidasyon).

Termal yağlar bu iki özelliğe direnç gösteren özellikte baz yağlara yine bu özelliklen arttırıcı katkılarla üretilmektedir.

İŞLETME SÜRESİNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

* Yağ film sıcaklığının 350°C yi geçmemesi sağlanmalıdır, bu sebeple brülör kapatıldıktan sonra yağ sıcaklığı sistem sıcaklığına düşene kadar en az 15 dakika daha çalıştırılmalıdır.

* Yüzeye termal çatlak oluşumunun engellenmesi için yağın akışının türbülanslı olması zorunludur, bu sebeple kazan serpantin boru çapına uygun debide pompa seçilemelidir. KY J serisi kızgın yağ jeneratörlerinde pompalar kazan performansını arttırmak ve termal kraking riskini azalmak amacıyla sınır değerlerin yaklaşık iki katı kapasitede seçilirler. Buna ilave olarak serpantin boruları yüzey alana geçen yağ miktarını azaltıp, türbülansı arttırmak amacıyla ihtiyaç duyulan boru çapına denk kesit alanına sahip iki küçük çaplı boru ile çift  vi dalı imal edilmektedirler.

* Sistemin en üst noktasında genleşme tankı olmalı, bu genleşme tankların yağ ısısı 60°C yi geçmemelidir. Genleşme tankları atmosfere açık olduklarından, 60°C nin üzerinde ısılarda ısı transfer yağları hava ile temas etmeleri halinde hızla okside olmaktadırlar. Bu sebeple genleşme tankları kızgın yağ jeneratöründen her hangi bir sebepten (köpürme, ısı transferi vs.) dolayı iSi alamayacak kadar uzağa yerleştirilmesi zorunludur. KY J kızgın yağ jeneratörleri yükseltilmiş genleşme tankı kuleleri veya asfalt plenti uygulamalarında plent kule platformu ile birlikte satılmaktadır.

* Sirkülasyon pompasının bir sebepten sirkülasyon işlevini yerine getirememesi halinde (bozulması, vanaların kapalı olması vs.) sistemde alarm olmalı, brülörü kapatarak kullanıcıyı uyarmalı ve sistemi emniyete almalıdır. Kızgın yağ jeneratörleri fark basınç presostatı ile donatılmıştır ve sirkülasyonun yetersiz olduğu durumlarda brülörü ve pompayı kapatarak sistemi emniyete almaktadır.

* Sistemde sıkışan hava veya su buharının alınması için yeterli ventilasyon vanası veya degazör sistemi bulunmalıdır. Kızgın yağ jeneratörleri genleşme tankına bağlı sürekli açık bir degazör tüpü vardır, sistemde aşırı miktarda su bulunmaması halinde sistemin buhar veya havasını sistem dışına atmak için fazlasıyla yeterlidir.

* İlk ısıtma 130-140°C ye kadar yavaş ve kontrol altında yapılmalıdır. Sistemde su ve havanın dışarı altııdığı bu çalışmalarda sisitemi işletmeye alan personelin kazanı devamlı gözlemesi gerekmektedir.

* Sistemin kritik noktalarına basınç göstergeleri ve sıcaklık göstergeleri konuımalı ve sistem işletme süresince sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Kızgın yağ jeneratörleri kazan giriş­ çıkış noktalarında manometre, fark basınç manometresi ve dijital termostatik kontrol (çift emniyetli 2 adet) sistemleri ile dontılmışlardır. Bu sayede sirkülasyonun sürekliliği, sıcaklık kontrolü, 2. emniyet sıcaklığı otomatik olarak kontrol edilmektedir. Manometrelerden basınç hareketleri gözlenebilmektedir.

* Kazan odasında termal çatlağa sebep olacağı için refraktör malzeme kullanılmamalıdır.

* Sisteme yağ doldurulmadan önce mutlaka örnek alınmalı ve referans olarak saklanmalıdır. Yağ analizlerinde bu referans yağlar kullanılabilir. Her 6 ayda bir yağ numunesi alınarak analiz edilmeli ve yağ kalitesi takip edilmelidir.

* Tesisatta boru ve vana malzemesi olarak düşük karbonlu çelik kullanılmalı, mümkün olduğu sürece bakır ve bakır alaşımları kullanılmamalıdır.

* Sirkülasyon pompası mümkünse sistemin en alt ve en soğuk bölgesine yerleştirilmeli, pompa basma emiş hattına sistemde dolaşmış ve sıcaklığı düşmüş yağ hattı bağlanmalı, pompa alt ve en soğuk bölgesine yerleştirilmeli, pompa basma emiş hattına sistemde dolaşmış ve sıcaklığı düşmüş yağ hattı bağlanmalı, pompa basınç hattıda direkt kazana girilerek en yüksek basınç ile kazanda sirkülasyon sağlanmalıdır.

Pompa girişine bir adet temizlenebilir, uygun kapasitede filtre konulmalıdır. Pompa çıkışına ve filtre girişine pompa ve filtre bakımı için birer adet kesme vanası konulmalıdır. Bu vanalar yüksek ısıya dayanıklı globe vana olmalıdır. Filtre özellikle ilk çalıştırmayı takiben kazan giriş çıkış basınçları takip edilerek sıkça temizlenmelidir.

Doğsan Gross Madeni yağ da , snc oil ısı transfer yağı,opet ısı transfer yağı,shell ısı transfer yağı,petroyağ ısı transfer yağı,belgin ısı trasfer yağı,lubex ısı transfer yağı,total ısı transfer yağı gibi markaları toptan ve perakende olarak satışını yapmaktayız.ısı transfer yağ fiyatları nı sitemizde bulabilirsiniz.

Ankara da ısı transfer yağını alabileceğiniz , en doğru yer Doğsan Gross Madeni Yağ,

ISI TRANSFER YAĞI
ISI TRANSFER YAĞI

Sistem çalıştıkça bu temizlik periyodları uzatılabilir. Sistem içindeki yabancı maddeler oksidasyon için katalizör vazifesi görebilir, bu sebeple sisteme yağ doldurulmadan önce sistemin iyice temizlenmesi, imalat süresince de temizliğine maksimum özen gösterilmelidir.